Oud Saurus

“Waren de boten van hout waren de roeiers van goud.”

Vroeger was alles beter. Vanuit deze visie verzamelen in Oud-Saurus zich de oud-leden van MSRV Saurus die de vereniging ook na hun studententijd nog een warm hart toedragen en haar willen ondersteunen: financieel, met hun kennis en hun netwerk. Daarbij blijven de leden van Oud-Saurus onderling makkelijk in contact omdat zij op borrels oude kroegavonden laten herleven. Ook hebben Oud-Saurus leden een handig hulpmiddel om hun kinderen te vertellen hoe mooi studeren was: door uit de jaarlijkse mail en magazine voor te lezen bij het slapen gaan (en eigen sterke verhalen toe te voegen).

Oude kroegavonden herleven
Eén van de bestaansredenen van Oud-Saurus is dat het ons hart goed doet om oude tijden te laten herleven. Soms willen wij op de hoogte gehouden worden van het reilen en zeilen bij het oude thuishonk, en soms willen wij weer eens lekker samen aan de bar te hangen. We organiseren daarom jaarlijks twee borrels (tijdens de Heineken en de Slotwedstrijden) en versturen standaard één nieuwsmail en één Oud-Saurus Magazine per post. Wanneer dit plaatsvindt kunt u zien in het jaaroverzicht.

Support Saurus
Wij, de oud-leden, ondersteunen Saurus zodat ook de volgende generaties genieten van hun studententijd: zodat zij alles er uit kunnen halen wat wij er ook uitgehaald hebben, en meer. Door veranderend overheidsbeleid wordt de studententijd verkort waardoor kennis bij de vereniging afneemt. Studentenroeien is een kapitaalintensieve sport waar veel kennis en inzet bij komt kijken. Daarom steunen wij de club zowel financieel, als met onze kennis en met ons netwerk.

Club van 100

Beste lezer,

De Club van 100 is een stichting van leden, oud-leden en sympathisanten die elk jaar (minimaal) € 100 bijdragen aan de club. De club telt op dit moment iets meer dan 100 leden en het bestuur bestaat uit vijf mensen.

De club heeft als algemene doelstelling: “Het stimuleren van de groei en bloei van de studentenroeivereniging Saurus” . Dit willen wij bereiken door financieel bij te dragen aan activiteiten die hiermee verband houden.

Hoofdzaken waarin de club jaarlijks investeert, zijn:

  • De kosten van professionele begeleiding van roeiers;
  • De kosten van de wedstrijdpakjes van de wedstrijdroeiers;
  • Het stimuleringsfonds roeiactiviteiten voor binnen- en buitenlandse activiteiten;
  • De activiteiten van Saurus tijdens de introductieweek voor nieuwe studenten;
  • Een borrel voor onze leden tijdens de SIR en de NSRF Slotwedstrijden.

De club zoekt graag de dialoog met zittende en oud leden over mogelijkheden hoe Saurus verder te ondersteunen is. Tijdens de jaarvergadering 2017 is bijvoorbeeld door diverse leden opmerkingen gemaakt over bijdragen die ook het recreatieve clubleven van Saurus zouden kunnen ondersteunen. Zo is er geïnvesteerd in de INKOM en wordt er onder het genot van een bitterbal uit de gesponsorde AirFryer geproost op het lustrum. In 2018 hebben we ons nieuwe doel aangenomen waarin dit bevestigd wordt. De Club van 100 is er voor alle aspecten van Saurus: roeien, verenigingsleven en kroeg.

Om het wedstrijdroeien te stimuleren heeft de club in het lopende 2018 twee nieuwe ideeën ontwikkeld. Een toproeiersfonds ter ondersteuning van toproeiers die de RS1 status hebben verkregen van Topsport Limburg is opgezet en de Club van 100-WinterCup ter ondersteuning van de hardst varende ploegen van de winter is voor het eerst uitgereikt.

De club stimuleert individuele leden of ploegen om gebruik te maken van de bijdragen van de club en om aanvragen voor ondersteuning in te dienen. Via deze link vind je meer info alsmede richtlijnen voor het indienen van aanvragen.

We horen graag van je indien je vragen hebt, een aanvraag voor bijdrage wilt doen of iemand kent die lid wil worden!

Hartelijke groet,

Het bestuur van de Club van 100

Jacq. Linssen – Voorzitter

Sara Franke – Secretaris

Lars Plato – Penningmeester

Maarten Edie – Algemeen bestuurslid

Birgit Bekker – Algemeen bestuurslid en organisatie ledenactiviteiten

Contact: clubvan100@msrvsaurus.nl

Vereisten aanvraag Cv100