043-3233455 (bestuurskamer M.S.R.V. Saurus)

06-34886573 (privé nummer voorzitter Rosalie Bovy)

Mail algemeen: bestuur@msrvsaurus.nl

Openingstijden botenhuis:
Maandag t/m donderdag 08:30-20:00
Vrijdag 08:30-18:00

Mail voor bezoek buiten deze tijden minstens 24 uur van tevoren naar: botenhuis@msrvsaurus.nl.
Wil je in het weekend komen roeien? Stuur dan voor donderdag 12:00 uur een e-mail naar botenhuis@msrvsaurus.nl.

Bestuur:
Voorzitter: voorzitter@msrvsaurus.nl
Vice-voorzitter: vicevoorzitter@msrvsaurus.nl 
Secretaris: secretaris@msrvsaurus.nl
Penningmeester: penningmeester@msrvsaurus.nl
Wedstrijdcommissaris: wedstrijd@msrvsaurus.nl
Competitiecommissaris: competitie@msrvsaurus.nl
Botenhuiscommissaris: botenhuis@msrvsaurus.nl
Sociëteit commissaris: societeit@msrvsaurus.nl
Commissaris Extern: extern@msrvsaurus.nl

Vertrouwenscontactpersonen:

Sophia Klerks
Competitie@msrvsaurus.nl
06-48408436

Daan Bulthuis
Societeit@msrvsaurus.nl
06-37375304

Botenhuis en Sociëteit:
Bosscherweg 24
6219 AC Maastricht

Rekeningnummer NL20RABO0103885919 Rabobank te Maastricht
KvK: 40204403